On 8. 2. 2011 pupils of the ninth class went by train to Prague. We visited the National museum, where was a exhibition of Czech Old Rumors. We got working papers with questions of these old stories. Then we went for a walk to see   the Charles bridge. Then we went into the Czech National Bank. Our quide was an older man. First we watched two films about history of this institution. When films finished, we went through the door. Its weight was thirty-five tones, because it was entering into the safe-deposit. There was exhibition about money: history, kind, forgery, emising, liquidation and the most interesting thing was the gold treasure. We could to take to the hand the gold brick. It has over 7 kilos! We went to the central station, and we went home. It was super trip. https://secure.smilebox.com/ecom/openTheBox?sendevent=4d6a49344d54517a4f4456384e4455354e5449354e6a6b3d0d0a&sb=1

/Svatošová Lenka and Kristýna Štrajtová, smilebox: Eliška Hlínová, 9. roč./

 

Labour office

We were in the Labour office on Monday 7th February. After three lessons we went to the labour office in Chrudim. We went by train with teachers Mgr. Blanka Jelínková and Jana Žemličková to Chrudim and we entered to dome, where was a Mrs which  gave  us information about activity of labour office. She put the video of topic vets and she explained us  information about admissions. There we told about kinds of jobs, schools, advantages or disadvantages of various jobs. When was time to go, we said thanks for information and we went to  the train station, which took us to Hrochův Týnec town. Then we went home. /Natálie Mikanová, Anna Doležalová, 9. roč./

 

Hrátky s elektřinou.

Při hodině fyziky i zeměpisu jsme se rozdělili do pěti skupin, jak jsme chtěli. Na zeměpis jsme měli Mgr. Janu Felcmanovou a na fyziku Mgr. Janu Pecinovou. Dostali jsme plno pracovních listů k vyplňování. V pracovních listech byly různé úkoly. Bylo toho opravdu hodně, tak jsme nestíhali další práce, jaké nám dávaly paní učitelky. Na každou hodinu jsme měli jinou práci. Z fyziky jsme měli vypracovat prezentaci na téma „Hrátky s elektřinou“, kterou jsme si o fyzice odprezentovali a dostali známku. Dalším úkolem bylo vypracovat plakát „Bezpečně s elektřinou“, který měl vypracovat každý sám za domácí úkol. V naší skupině bylo 5 členů, a každý měl svou práci, kterou jsme si rozdělili. Na konci tohoto projektu byla vybrána skupina, která byla nejlepší. Nejlepší výsledky jsme vystavili na nástěnku. Zadané úkoly jsme vypracovávali po dobu čtrnácti dnů jen v hodinách zeměpisu a fyziky. Všem se tato činnost určitě líbila, protože jsme pracovali ve skupinách a mohli jsme si vylepšit známku. Více zde: https://www.slideshare.net/miroslavafilipi/hratky-s-elektrinou-1

/Anna Doležalová, Natálie Mikanová/

  

Play with electricity

On lessons Physics and Geography we got a worksheet focused on electricity. Every team had five people. On lesson Physics we made a slideshow about topic: ¨Play with electricity¨, then we had to show this presentation in front of our class. We got for homework the making of poster about topic: ¨Safely with electricity¨. Team, that had the best results, exhibited its work in front of our schoolmates in our class on the board. You can see there more: https://www.slideshare.net/miroslavafilipi/hratky-s-elektrinou-1

/Tereza Víšková, Lucie Fričková, prezentace: Anna Doležalová, 9. roč./

 

 

Break competition-chess

Break competition-chess in our school club was hold by Vlastimil Šmíd.

The break competition in chess was not successful by number of pupils who participated, but it was difficult competition on logic and thinking. It was hard and nervous match for participants, but really interesting and thrilling. They could certainly spent their breaks better, then   be bored and waiting for ping-pong game /there is always a long queue for it/. First we played fast, but later it was the fight of brains and tactic. So, what was happened? What could you lose? Nothing at all. It´s only a game and not war, even though the board´s figures may feel it otherwise. And winner? We don´t know yet, because the match is going on…

https://secure.smilebox.com/ecom/openTheBox?sendevent=4d6a49344d5451304d5456384e544d304f5463304f446b3d0d0a&sb=1

/Bedřich Vladyka, Radek Velínský, smilebox: Tereza Víšková, 9. roč/

  

Hodiny

Dne 26.1.2011 jsme byli my, žáci 6. třídy v Pardubicích navštívit výstavu o čase a jeho měření. Rozeznáváme mnoho druhů hodin, například vodní, přesýpací, figurální, skříňové, nástěnné, stolní, náramkové, jaderné, digitální, ručičkové, mechanické, romantické atd. Každé jsou z jiného prostředí a času. Čas je relativní fyzikální veličinou, třeba při zábavné činnosti čas ubíhá rychleji než kdybychom konali něco, co nás nebaví. Tato výstava nás ale bavila všechny. https://www.slideshare.net/miroslavafilipi/hodiny-trajtov

/Martin Jindra, 6. roč. prezentace Kristýna Štrajtová, 9. roč./

 

Hudební nástroje

Dne 14.1.2011 jsme se nejdřív 3 hodiny učili, některé třídy se učily více hodin. Čtvrtou hodinu jsme šli do tělocvičny, kde byl jeden pán a ten nám ukazoval různé nástroje. Některé hudební nástroje byly z dávných dob třeba před sto tisíci lety a některé byly vytvořeny nedávno. Byly tam i nástroje o kterých jsme vůbec nevěděli, např.: hadice nebo trubka od pračky nebo z keramiky nějaká ozdoba a na to všechno se dá prý hrát. To jsme byli docela překvapeni. Nástroje, které nás nejvíce překvapily byly: mini harmonika, hadice od pračky nebo z keramiky a obří flétny. První nástroj, který byl vynalezen nebo se používal byl klacek. Používaly ho hlavně opice tak, že s ním o něco mlátily. Také jsme se dozvěděli různé názvy těch nástrojů, třeba „Cink“ atd. Všechno se nám strašně líbiloa celý ten projekt byl super. Pán, co nám to ukazoval vše uměl a musí být těžké naučit se na všechno hrát. Na konci hodiny jsme si mohli ty nástroje prohlédnout. Klidně bych si něco takového zopakovala. Vážně se nám to líbilo. Jeden nástroj jsem už zkoušela sama vyrábět!!!https://www.slideshare.net/miroslavafilipi/frikov-lucie-hrtky-s-hudbou

 /Lucie Popílková, 5. roč./

 

Ředitelna chválí

V září tohoto školního roku paní učitelka Jana Felcmanová vyhlásila soutěž o sběr starých baterií a monočlánků v rámci ekologické výchovy. V lednu proběhlo vyhodnocení a na prvním místě se ve sběru umístili žáci ze 6. třídy. Ti také získají sladkou odměnu v podobě polárkového dortu.

  

Hotelová škola

Dne 7. 1 2011 jsme se byli podívat na hotelové škole Bohemia v Chrudimi. Této akce se zúčastnila 9. třída. V 7.00 hodin jsme se sešli na nádraží, poté jsme odjeli směr Chrudim. Když jsme přijeli, přivítal nás ředitel školy Mgr. Jaromír Pecina, který nám řekl něco více o škole, potom jsme se šli podívat po škole a na barmanskou show. Po barmanské show jsme šli do školní restaurace, kde nám ukázali správné stolování. K obědu jsme měli zeleninovou polévku, dále kuřecí medailonky s opečenými   brambory a peřinkový řez s kiwim. Ukázali nám, jak se správně stoluje a ve 12:18 jsme odjížděli z nádraží domů.

/Nováková Radka, 9. roč./

 

Zprávičky z enviromentální výchovy za první pololetí

V průběhu celého pololetí probíhá úklid a úprava okolí školních budov na kterém se spolupodílí i žáci naší školy.

V prvním pololetí tohoto školního roku proběhl sběr starého papíru díky němuž se sesbíralo celkem 2850 kg. Na sesbírání takového množství se zasloužili především žáci nižších ročníků, za což jim náleží pochvala.

Jako každý rok probíhá sběr pomerančové a citrónové kůry, kterou má na starosti naše paní učitelka Mgr. Puchýřová.               

V zimních měsících ( prosinec, leden) probíhal sběr starých vybitých baterií. Na prvním místě se bezkonkurenčně umístila šestá třída s celkovým počtem 2425 baterií, na druhém místě skončila sedmá třída s celkovým počtem 970 baterií, na bronzovém třetím místě se umístila osmá třída se 42 bateriemi. Sběr starých vybitých baterií nadále probíhá. Uzavírka tohoto kola proběhne posledního dne v měsíci dubnu.

Další naší velkou chloubou je umístění našich žáků ve výtvarné ekologické soutěži a to z 9. tř. Tomáše Havlíčka a z 6.tř. Kristýny Klimentové.

Žáci naší školy se účastní i jiných výtvarných soutěží s ekologickou tematikou např.:

- Pod modrou oblohou

- Znaky měst obcí z recyklovatelných materiálů - soutěž o celostátní rekord Pelhřimov

- Pomáháme přírodě – výtvarná a fotografická soutěž, na téma zdravá a nemocná příroda.

V průběhu tohoto pololetí probíhaly přednášky, besedy, exkurze a výlety, třídní projekty zaměřené na ekologickou výchovu. Pedagogové naší školy se účastnili odborných seminářů.

Škola je zapojena do celorepublikového projektu recyklohraní – Ecobat, Asekol.

Nově jsme se zapojili do celonárodního projektu Ekopolis, které zaštituje scio. Základní myšlenkou hry Ekopolis je prohloubit u žáků vnímání okolního prostředí. K tomu slouží nejen atraktivní desková hra, ve které žáci postupně rozvíjí své město, ale především řada návazných aktivit a projektů se hrou souvisejících. V této hře se rozvíjí zeměpisné, přírodovědné, občanské, matematické a sociální vědomosti. Žáci se dostávají do role starostů města a jejich úkolem je za pomoci daných pravidel a samozřejmě i náhody vybudovat společně s dalšími třemi starosty město, v kterém se nachází vyváženě všechny tři složky: průmyslová zóna, obytná zóna, odpočinková zóna. Žáci zde rozvíjí kreativitu, ale také spolupráci. Uvidíme jak se nám vše povede.

                                                                              Enviromentální koordinátora:   Mgr. Jana Felcmanová

 

 

Reports from our school 2011

 

 Discussion with criminalist about the cyberbullying

On 10th February we attended a discussion with the criminalist about cyberbullying. He told us , how to behave to not become the victims of cyberbullying and how to defend of it. The cyberbullying is the new problem mostly among young people, who spend a lot of time in the social websites. There are problems with photos, personaly passwords, personal datas , mainly in school net, internet, sms, emails, facebook, netbook, badoo and many others. He read the stories of people, who tried the cyberbullying to own skin, but also stories which did not ended just well. It was new information for us and very useful.

/Kristýna Vaňková, Radka Nováková, 9. roč./

 

Exkurze Česká národní banka